Kể chuyện nyc với vợ là một sai lầm lớn nhất cuộc đời :))