Drama trường mẫu giáo: Tình yêu không có lỗi, lỗi tại bạn thân


Đừng chỉ vì 1 cây xúc xích mà chia tay nhau dễ dàng như vậy chứ ???