Cách chuyển đổi số thành chữ vnđ trong Excel

Video hướng dẫn chi tiếtDownload file AccHelper 
 
Bước 1: Mở file Excel > Chọn thẻ File.Bước 2: Chọn More > Chọn OptionsBước 3: 
Ở hộp thoại hiện lên > Chọn Add-Ins.Bước 4: Ở phần Manage > Chọn Go...Bước 5: 
Cửa sổ Add-Ins hiện lên > Chọn Browse.Bước 6 : Chọn đường dẫn tới phần mềm và ấn ok là xong