Các tổ hợp phím tắt cho các tab trên máy tính bạn cần nằm lòng

1. Các Phím Tắt Trên Windows Máy Tính Của Các Trình Duyệt

+ Ctrl+T: Mở thêm tab mới

+ Ctrl+Tab: Mở sang Tab tiếp theo

+ Ctrl+Shift+ Tab: Chuyển sang Tab trước

+Ctrl+W: Đóng Tab máy tính đang dùng

+ Ctrl+ 1-8: Đi tới đến tab xác định ( tab ngoài cùng bên trái sẽ nhấn “1”, nếu muốn mở tab thứ hai từ bên trái bạn hãy nhấn “2”…)

+ Ctrl+Shift+T: Mở tab đã đóng cuối cùng

+Ctrl+Shift+N: Mở trình duyệt mới

+Ctrl+ nhấn vào liên kết: Mở liên kết trong tab mới

 

+ Alt+F4: Đóng cửa sổ

2. Các Phím Tắt Trên Máy Tính Mac Với Các Tab Trình Duyệt:

Các phím tắt trên Mac sẽ hơi khác so với Windows. Sau đây là các phím tắt giúp bạn làm việc thuận tiện hơn:

+ Command +T: mở sang một tab mới

+ Ctrt + Tab: Để chuyển sang tab tiếp theo

+ Command +W: đóng tab hiện tại

+ Command + 1-8: để chuyển đến tab cụ thể ( trong đó số “1” để đi tới tab ngoài cùng bên trái, “2” để đi tới tab thứ hai từ bên trái,…)

+ Ctrl+Shift+T: Mở tab đã đóng cuối cùng

+ Command +Shift+N: Mở tab ẩn danh, riêng tư

+ Command + N: Chuyển đến cửa sổ trình duyệt mới

+ Command + kích vào liên kết: Mở liên kết trong tab mới

+ Command +Shift+W: Đóng cửa sổ