Tương khắc các hệ pokemon

 


HệKhắc chế hệBị khắc chế bởi hệ
Pokemon hệ thườngGiác đấu
Pokemon hệ lửaCỏ, Băng, Côn trùng, ThépNước, Đất, Đá
Pokemon hệ nướcĐất, ĐáCỏ, Điện
Pokemon hệ cỏNước, Đất, ĐáLửa, Băng, Độc, Bay, Côn trùng.
Pokemon hệ điệnBay, NướcĐất
Pokemon hệ băngCỏ, Đất, Rồng, Lửa, Giác đấu, Đá, Thép.
Pokemon hệ giác đấuĐá, Bóng tối, Thép, Thường, Băng,Bay, Tiên, Siêu linh
Pokemon hệ độcCỏ, Tiên,Đất, Siêu linh
Pokemon hệ đấtĐá, Thép, Lửa, Điện, ĐộcNước, Cỏ, Băng
Pokemon hệ bayCỏ, Giác đấu, Côn trùngĐiện, Đá
Pokemon hệ siêu linhGiác đấu, ĐộcCôn trùng, Ma, Bóng tối.
Pokemon hệ côn trùngBóng tối, Cỏ, Siêu linhLửa, Bay, Đá.
Pokemon hệ đáLửa, Băng, BayNước, Cỏ, Giác Đấu, Đất, Thép
Pokemon hệ maSiêu linh, MaMa, bóng tối
Pokemon hệ rồngRồngBăng, Rồng, Tiên.
Pokemon hệ bóng tốiSiêu linh, Ma, Giác Đấu, Côn trùng, Tiên
Pokemon hệ thépBăn, Đá, TiênLửa, Giác đấu, Đất.
Pokemon hệ tiênGiác đấu, Rồng, Bóng tối,Độc, Thép.