So sánh tốc độ đào coin (ETH, ETC, ZEC …) của các dòng VGA mới nhất hiện nay

 Trâu cày, hay máy đào tiền ảo có một bộ phận quan trọng nhất nó quyết định tốc độ các bạn đào được bao nhiêu coin, lượng coin hàng ngày các bạn đào được có nhiều không, đó là VGA hoặc là GPU, tùy thuộc vào từng phiên bản mà các dòng VGA có thể đào được nhiều hay ít coin, Huongdandaotienao đã tổng hợp được một loạt danh sách một số dòng VGA phổ biến, có thể nói là mới nhất dành cho trâu cày hiện nay.

1. RX470 4 GB

COINPOWERCORE/MEMORYHASHRATE
ETHEREUM (ETH/ETC)85 WATTS1150/+-205024.5MH/S
ETHEREUM (ETH/ETC)85 WATTS1150/+-205028.5MH/S (BIOS MODDED)
MONERO (XMR)85 WATTS+-750H/S
ZCASH (ZEC)85 WATTS+-270 SOL/S

2. RX470 8 GB

COINPOWERCLOCK SPEEDSHASHRATE
ETHEREUM (ETH/ETC)85 WATTS1150/+-210025.0MH/S
ETHEREUM (ETH/ETC)85 WATTS1150/+-210029.0MH/S (BIOS MODDED)
MONERO (XMR)85 WATTS1260/+-2100+-750H/S
ZCASH (ZEC)85 WATTS1260/+-2100+-270H/S

3. RX480 4GB

COINPOWERCLOCK SPEEDSHASHRATE
ETHEREUM (ETH/ETC)85 WATTS1150/210026.4MH/S
ETHEREUM (ETH/ETC)85 WATTS1150/210030.2MH/S (BIOS MODDED)
MONERO (XMR)85 WATTS–/–800H/S
ZCASH (ZEC)85 WATTS–/–270H/S

4. RX480 8GB

COINPOWERCLOCK SPEEDSHASHRATE
ETHEREUM (ETH/ETC)85 WATTS1150/210026.9MH/S
ETHEREUM (ETH/ETC)85 WATTS1150/210031.5MH/S (BIOS MODDED)
MONERO (XMR)85 WATTS–/–800H/S
ZCASH (ZEC)85 WATTS–/–270H/S

5. RX570 8GB

COINPOWERCLOCK SPEEDSHASHRATE
ETHEREUM (ETH/ETC)85 WATTS1150/210026.9MH/S
ETHEREUM (ETH/ETC)85 WATTS1150/210031.5MH/S (BIOS MODDED)
MONERO (XMR)85 WATTS–/–800H/S
ZCASH (ZEC)85 WATTS–/–270H/S

6. RX580 8GB

COINPOWERCLOCK SPEEDSHASHRATE
ETHEREUM (ETH/ETC)135 WATTS1400/215026.8MH/S
ETHEREUM (ETH/ETC)— WATTS1400/215029.3MH/S (BIOS MODDED)
MONERO (XMR)— WATTS–/–650H/S
ZCASH (ZEC)— WATTS–/–315 SOLS/S

7. GTX 1060 GP106-100

COINPOWERCLOCK SPEEDSHASHRATE
ETHEREUM (ETH/ETC)— WATTS—/—25MH/S
MONERO (XMR)— WATTS–/–550 H/S
ZCASH (ZEC)— WATTS–/–300-325 SOLS/S

8. GTX 1060

COINPOWERCLOCK SPEEDSHASHRATE
ETHEREUM (ETH/ETC)— WATTS—/—17-19MH/S
MONERO (XMR)— WATTS–/–425 H/S
ZCASH (ZEC)— WATTS–/–300-350 SOLS/S

9. GTX 1070

COINPOWERCLOCK SPEEDSHASHRATE
ETHEREUM (ETH/ETC)— WATTS—/—25-30MH/S
MONERO (XMR)— WATTS–/–475 H/S
ZCASH (ZEC)— WATTS–/–425-450 SOLS/S

10. GTX 1080

COINPOWERCLOCK SPEEDSHASHRATE
ETHEREUM (ETH/ETC)— WATTS—/—4-5MH/S (23MH/S LINUX)
MONERO (XMR)— WATTS–/–475 H/S
ZCASH (ZEC)— WATTS–/–600 SOLS/S

11. GTX 1080TI

COINPOWERCLOCK SPEEDSHASHRATE
ETHEREUM (ETH/ETC)— WATTS—/—28-32MH/S
MONERO (XMR)— WATTS–/–485-535 H/S
ZCASH (ZEC)— WATTS–/–660-710 SOLS/S

 

Tiếp theo là một số dòng VGA cũ mình đã tổng hợp lại : 

 

Nhà SXModelTốc độ
AMDR9 390 x2Ethereum58Mh/s
AMDR9 390Ethereum31Mh/s
AMDR9 290XEthereum32.3Mh/s
AMDHD 6950Blake256(Decred)1100Mh/s
AMDFirepro V3900Blake256(Decred)300Mh/s
AMDR9 290xEthereum30.5Mh/s
AMDHD6850Blake256(Decred)390Mh/s
AMDRX 480 4GB (Hynix VRAM)Ethereum25Mh/s
AMDR7 360Ethereum10Mh/s
AMDHD 6550DBlake256(Decred)650Mh/s
AMDR9 390Ethereum26.4Mh/s
AMDR9 390Ethereum31Mh/s
AMDHD 8500MEthereum1.2Mh/s
AMDHD 7950Blake256(Decred)1070Mh/s
AMDR9 270XEthereum11Mh/s
AMDR9 390XEthereum33.5Mh/s
AMDHD 6990Ethereum24Mh/s
AMDR9 390Ethereum30Mh/s
AMD5x R9 290XEthereum138Mh/s
AMD4x R9 380XEthereum85,5Mh/s
AMDR7 265Ethereum13.5Mh/s
AMDSapphire r9 290 x3, XFX r9 380x x1Ethereum112Mh/s
AMD5x R9 290Ethereum133Mh/s
AMDR7 265Ethereum14.265Mh/s
AMDHD 5570Neoscrypt41Kh/s
AMDR9 270Ethereum13.95Mh/s
AMDRX 480Ethereum24,3Mh/s
AMDR9 290X x4Ethereum122Mh/s
AMDMSI R9 390 & ASUS R9 290xEthereum62.29Mh/s
AMDRX 480Ethereum26.7Mh/s
AMDRX 480Ethereum22Mh/s
AMDRX 480 x5Ethereum125Mh/s
ASUSR9 280XEthereum25Mh/s
ASUSStrix GTX 970Ethereum22Mh/s
ASUS750Ti 2GbNeoscrypt230Kh/s
ASUSGTX 970Neoscrypt592Kh/s
ASUSR9 NanoEthereum28.5Mh/s
ASUSR9 280XNeoscrypt445Kh/s
ASUS2х7990Ethereum95Mh/s
ASUS960Ethereum10Mh/s
ASUSHD 7970Blake256(Decred)1105Mh
ASUS2xHD7990Ethereum92Mh/s
ASUSR9 270xBlake256(Decred)868Mh/s
ASUSHD 7870Blake256(Decred)868.9Mh/s
ASUSR9 290XBlake256(Decred)2000Mh/s
ASUSHD7950X118.6Mh/s
ASUSGTX980Etherum20Mh/s
ASUS280x + 7970Ethereum42Mh/s
ASUSR7 265Ethereum14.5Mh/s
ASUSR9 290X Direct CU IIEthereum28Mh/s
ASUSR9 270Ethereum16Mh/s
ASUSR9 280Ethereum22Mh/s
ASUS850mBlake256(Decred)420Mh
ASUSR9 380 strixEthereum20.5Mh/s
ASUSR9 270xethminer-algo14.5Mh/s
ASUSR9 390 STRIXX1115Mh/s
ASUSR9 380X STRIXBlake256(Decred)1272Mh/s
ASUSHD 7850Ethereum11Mh/s
ASUSHD7770Blake256(Decred)390Mh/s
ASUSR9 390Ethereum30Mh/s
ASUSR9 390 STRIXEthereum32Mh/s
ASUS780 TiEthereum14.6Mh/s
ASUSGTX 750TiX113040Kh/s
ASUSR7 370 2GBEthereum15Mh/s
ASUSR9 290Ethereum30Mh/s
ASUSGTX970 StrixEthereum19Mh/s
ASUSR9 290 DCU IIEthereum30Mh/s
ASUSR9 290Ethereum25Mh/s
ASUS2 x Strix R280Ethereum40.5Mh/s
ASUSR9 290XEthereum25Mh/s
ASUSR9 380 STRIXEthereum20.5Mh/s
ASUSR9 280X Direct CU2Ethereum22.7Mhs
ASUSR7 370 4GB Strix x6Ethereum99Mh/s
ASUSGTX 850mEthereum1.8Mh/s
ASUSR9 290 Direct CU II x2Ethereum61.4Mh/s
ASUSR9 390x OC StrixEthereum31,9Mh/s
ASUSR9 390 STRIXEthereum31Mh/s
ASUSR7 370 4G Strix x2Ethereum42Mh/s
ASUSR9 295 x2Blake256(Vanilla)6.6Gh/s
ASUSR9 295 x2Neoscrypt800Kh/s
ASUSR9 295 x2X1510Mh/s
ASUSR9 295 x2Keccak500Mh/s
ASUSR9 295 x2X1313Mh/s
ASUSR9 295 x2Qubit31Mh/s
ASUSR9 295 x2Lyra2REv232.6Mh/s
ASUSR9 295 x2Quark40Mh/s
ASUSR9 295 x2Ethereum57,74Mh/s
ASUSR7 370Ethereum17.5 MH/s
ASUSR9 380 STRIX (6x)Ethereum133Mh/s
ASUSHD 7850Ethereum12Mh/s
ASUSR9 280Ethereum20Mh/s
ASUSR9 280eth20Mh/s
ASUSR9 280Ethereum20Mh/s
ASUSR9 380 4GBEthereum20.8Mh/s
ASUSHD7870Ethereum13.5Mh/s
ASUSStrix R7 370 2GBEthereum16Mh/s
ASUSR9 290X1113.1Mh/s
ASUSGTX 970 StrixEthereum18.9Mh/s
ASUSR9 380scrypt-chacha420Kh/s
ASUSGTX 780Ethereum20Mh/s
ASUSR9 390X1115.5Mh/s
ASUSR7 370 4gX115.3Mh/s
ASUSGTX 570Ethereum13Mh/s
ASUSSTRIX GTX1070 OCLyra2REv236Mh/s
ASUSR7 370 4G(Strix OC)Ethereum14Mh/s
ASUSR9 380x STRIX 4GBEthereum18Mh/s
ASUSR9 390 StrixEthereum31Mh/s
ASUSR9 390 x4Ethereum120Mh/s
ASUSR9 290Ethereum28.1Mh/s
ASUSR9 390 X 2Ethereum42.7Mh/s
ASUSGTX 970 STRIXEthereum17.9Mh/s
ASUSR7 360Blake256(Decred)1500Mh/s
ASUSGTX 980 TIBlake256(Decred)2761Mh/s
ASUS STRIXGTX980Ethereum19.6Mh/s
ASUS, POWERCOLOR2 x R7 370 2Gb + 2 x R7 370 2GBEthereum64Mh/s
ASUS, SAPPHIRER7 370+HD7950Ethereum38Mh/s
ASUS, XFXR9 280, R9 280xEthereum43Mh/s
ATI4300/4500 SeriesBlake256(Decred)30Mh/s
ATIHD 5770Blake256(Decred)370Mh/s
CLUB3DR9 290Ethereum26Mh/s
CLUB3DHD 7950Ethereum24.7Mh/s
CLUB3DR9 290xEthereum32.4Mh/s
CLUB3DR9 280Ethereum26.5Mh/s
CLUB3DHD7950X1111Mh/s
CLUB3DR9 390Ethereum24.5Mh/s
CLUB3DR9 270Ethereum14Mh/s
CLUB3DR9 280x RoyalQueenEthereum22Mh/s
CLUB3DHD7870XTEthereum14.5Mh/s
CLUB3D ROYALQR9 390XEthereum30Mh/s
DELL7970mEthereum17Mh/s
EVGAGTX 980 SC ACX 2.0Neoscrypt720Kh/s
EVGAGTX 970 FTWEthereum8.1Mh/s
EVGAGTX 580 1.5 GbX111,5Mh/s
EVGA770 Classified (4GB)Blake256(Decred)344Mh/s
EVGA560ti DS SCBlake256(Decred)212Mh/s
EVGAGTX 970 SSC 3975Ethereum17,5Mh/s
EVGAGTX 750Ti SC 2GBEthereum5.3Mh/s
EVGA660 ti x2Ethereum23Mh/s
EVGAGTX 670 FTW2Blake256(Decred)500Mh/s
EVGA970 SSCEthereum18Mh/s
EVGAGTX 670 FTW2Qubit4.6Mh/s
EVGAGTX 960Ethereum10.1Mh/s
EVGATitan XBlake 256(Decred)1980Mh/s
EVGAGTX680 FTWEthereum17.4Mh/s
EVGAGTX 760Ethereum14Mh/s