Sửa lỗi Autocad xuất hiện nhiều đường thẳng lạ

Autocad 2018 khi mới cài đặt mở lên xuất hiện nhiều đường thẳng lạ

Do lỗi card màn hình thôi. sửa thì rất chi là đơn giản: vào OP/System/ Graphics Perfomance  rùi OFF nó  đi là xong.
Hoặc cài lại 
DRIVER CARD MÀN HÌNH